Del denne blog

Traume

18-01-2020

Traumer kan have en alvorlig indvirkning på vores liv. Traumatiske begivenheder kan skabe en følelse af frygt, magtesløshed og hjælpeløshed, og de kan føre til langvarige og negative følelsesmæssige, kognitive og adfærdsmæssige konsekvenser. Som en erfaren psykoterapeut har jeg set, hvor meget traumer kan påvirke en persons liv, og hvor vigtigt det er at behandle det på en passende måde.

Hvad er traume?

Traumer er en alvorlig begivenhed eller oplevelse, der overstiger vores evne til at håndtere det. Det kan være en enkeltstående begivenhed, som en ulykke eller et overfald, eller det kan være gentagne traumatiske begivenheder, såsom en opvækst med omsorgssvigt eller mobning. Traumer kan også være resultatet af katastrofer, som naturkatastrofer, terrorangreb eller krig.

HVAD ER KONSEKVENSERNE AF TRAUME?

Traumer kan have en langvarig og negativ indvirkning på vores liv, herunder:

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), som omfatter gentagne flashbacks og mareridt om traumet, og en konstant følelse af at være på vagt. Angst og depression, som kan være resultatet af traumet. Adfærdsmæssige problemer, som kan omfatte selvmordsforsøg, øget risiko for misbrug, og selvmordstanker. Selvmedicinering med alkohol, mad, stoffer, spil eller andet. Fysiske symptomer, som kan omfatte søvnløshed, kronisk smerte, og en nedsat immunforsvar.

TRAUMA OG NERVESYSTEMET

Trauma kan have en betydelig påvirkning på nervesystemet og kan føre til langvarige ændringer i den måde, hjernen og kroppen fungerer på. Når en person oplever en traumatisk begivenhed, kan det føre til aktivering af kroppens stressrespons, også kendt som kamp-eller-flugt-reaktionen. Dette kan føre til en række fysiologiske ændringer i kroppen, herunder øget hjertefrekvens og blodtryk, hurtigere vejrtrækning og øget produktion af stresshormoner som kortisol og adrenalin.

Hvis traumet er vedvarende eller gentaget, kan det føre til en tilstand af kronisk stress, som kan have en lang række negative sundhedsmæssige konsekvenser. Det kan føre til en række symptomer, herunder angst, depression, søvnforstyrrelser, irritabilitet og koncentrationsbesvær.

Trauma kan også påvirke nervesystemet på en mere grundlæggende måde. Når en person oplever en traumatisk begivenhed, kan det føre til en forstyrrelse af den måde, hjernen behandler information på. Dette kan føre til en række psykologiske symptomer, herunder mareridt, flashbacks, angst og depression.

Trauma kan også føre til en tilstand kendt som dysregulering af nervesystemet, hvor nervesystemet ikke fungerer korrekt, og personen kan have svært ved at regulere deres følelser og reaktioner. Dette kan føre til en række adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer, herunder impulsivitet, selvskade og misbrug af stoffer, alkohol eller andet.

Det er vigtigt at forstå, at trauma påvirker hver person forskelligt, og at symptomerne kan variere fra person til person. Hvis du har oplevet traumer og føler dig påvirket af det, er det vigtigt at søge professionel hjælp fra en psykoterapeut, som kan hjælpe dig med at håndtere symptomerne og arbejde gennem de underliggende årsager til traumet.

Når jeg arbejder med mine klienter med traume, arbejder jeg ud fra både Somatic Experiencing og Tankefeltsterapi. Begge er en nænsomme og effektive terapiformer, som er skabt for at reducere det stress som er blevet oplagret i dit nerve-/og energi system for dermed at genskabe balancen i dit nervesystem. Hvis det er relevant, inkluderer jeg øvelser, der vil afbalancere dit nervesystem, som for eksempel grounding-, vejrtræknings -og afslapnings- øvelser.

Kærligst

Birgitte Escobar

Copenhagentherapy.com

See all blog posts

Copenhagen Therapy

CVR: 41425067

Jeg tilbyder privat terapi online.


Kontakt Mig

Eller besøg mig på social media.

Privatlivs police

Om Brigitte

Jeg har en akademisk baggrund (cand.mag), og er certificeret Organisk Psykoterapeut (MPF), med speciale i narcissisme og personlige udviklingsforløb.

© Copenhagen Therapy, 2020