Fortsat anvendelsen af dette site kræver at du acceptere vores brug af cookies.

Psykoterapi

Terapeutiske metoder

I terapien vælger jeg den metodik, der vil gavne min klient bedst, ud fra de forskellige fagområder, som jeg har tilegnet mig, siden jeg startede med at uddanne mig I 2002. Alle mennesker er unikke og derfor tilrettelægger jeg terapien, så den passer til netop dine behov og problemer.

Vælger du at komme til terapi hos mig, kan du derfor forvente at jeg inkluderer teknikker fra kognitiv adfærdsterapi, gestalt, eksistentiel terapi, SE og mindfulness – alt afhængigt af hvad der bedst kan støtte dig. Hvis du er indstillet på det, kan der også forekomme lidt hjemmearbejde så at du kan fortsætte den terapeutiske process i tiden mellem vores aftaler. Her er en oversigt over hvad der menes, med de forskellige former for psykoterapi:

I Gestalt baseret terapi er der fokus på det personlige ansvar og på individets oplevelse af nuet i terapeut-klient forholdet. Der er også fokus på de miljømæssige og sociale forhold og de selvregulerende tilpasninger, der er resultat af klientens generelle situation. ​

*Tankefeltsterapi (TFT) * Tankefeltterapi har sin udgangspunkt i østens meridianbane system og den vestlige samtaleterapi. Tankefeltterapi kan med fordel anvendes til behandling af en lang række psykologiske problemer, samt fysiske symptomer.

Indre Barn Terapi Dette er en effektiv metode til at bearbejde traumeoplevelser fra barndommen. Trauma lægger sig som ubevidste følelsesmønstre i dig, og styrer hvordan du styrer dine reaktioner og relationer. Når du arbejder med dit indre barn, lærer du at forstå og have omsorg for den mest sårbare del af dig selv, så du bliver bedre i stand til at håndtere stress og problemer i dag.

Kognitiv adfærdsterapi (også kaldet CBT: Cognitive Behavioral Therapy) er en anerkendt og veldokumenteret terapiform, der har fokus på det problem, som klienten kommer med, fx angst, depression eller tvangstanker. Der bruges konkrete redskaber og strategier (bl.a. eksponering og omstrukturering af tanker) til at løsne op for de gældende problematikker. Disse redskaber er med til at øge klientens oplevelse af kontrol over din egen psyke og handlinger. ​

I adfærdsterapi, som ofte er koblet sammen med kognitiv terapi, kigger man på, hvordan symptomer vedligeholdes, og hjælper klienten til at ændre sin adfærd, så symptomerne forsvinder. ​

Eksistentiel psykoterapi fokuserer på klientens forhold til eksistentielle grundvilkår, fx døden, ensomhed eller frihed. Det er vilkår, som ifølge teorien kan være så overvældende, at det lammer den enkelte. Dette lyder ret abstrakt, men i praksis indretter terapien sig efter de problemer, som klienten kommer med. (Ref: Psykiatrifonden.dk) ​

I Mindfulness terapi er der fokus på at udvide vores opmærksomhedsområde for at inddrage hele spektret af vores oplevelse: dvs. fysiske fornemmelser, tanker, følelser, lyde - som de opstår i nuet. Ved at udvikle denne færdighed forbedrer vi vores evne til at lægge mærke til og acceptere alt hvad vi oplever. Gennem terapeutens nænsomme vejledning, udvides klientens tolerance for de svære og smertefulde følelser. Således opøves evnen til at rumme og accepterer alle aspekter af selvet.

Terapeutiske metoder

Hvad man kan forvente

Angst

Få en gratis angst-dagbog

Depression

Kan psykoterapi hjælpe med depression?

Copenhagen Therapy

CVR: 41425067

Jeg tilbyder privat terapi online.


Kontakt Mig

Eller besøg mig på social media.

Privatlivs police

Om Brigitte

Jeg har en akademisk baggrund (cand.mag), og er certificeret Organisk Psykoterapeut (MPF), med speciale i narcissisme og personlige udviklingsforløb.

© Copenhagen Therapy, 2020